Ta hand om dig själv

Ta hand om dig själv

Hej på er,

Samtal Strömstad är en organisation som arbetar för att främja psykisk hälsa och välbefinnande i Strömstad och dess omgivningar. Organisationen har funnits sedan 2012 och har sedan dess erbjudit stöd och hjälp till människor som kämpar med psykisk ohälsa.

Samtal Strömstad erbjuder samtalsstöd och terapi till personer som lider av bland annat ångest, depression, stress och utmattningssyndrom. De arbetar med en bred metodik och anpassar stödet efter varje persons individuella behov och önskemål. Organisationen erbjuder även gruppverksamhet, föreläsningar och kurser som syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om psykisk hälsa.

En av de viktigaste aspekterna av Samtal Strömstads arbete är dess tillgänglighet. Organisationen vill göra det enkelt och smidigt för människor att få hjälp och stöd när de behöver det som mest. De erbjuder därför både telefon- och drop-in möjligheter för personer som behöver prata med någon akut. Samtal Strömstad arbetar också aktivt för att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och vill uppmuntra människor att söka hjälp utan att känna skam eller rädsla för att bli dömda.

Samtal Strömstad är en ideell organisation som drivs av frivilliga krafter. De får stöd från kommunen, men är i hög grad beroende av donationer och bidrag från privatpersoner och företag för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete. Organisationen är öppen för alla, oavsett ålder, kön eller bakgrund och strävar efter att skapa en trygg och inkluderande miljö för alla som söker hjälp och stöd.

Sammanfattningsvis är Samtal Strömstad en viktig organisation som gör en stor skillnad för många människor som kämpar med psykisk ohälsa. De erbjuder stöd och hjälp på ett tillgängligt och anpassningsbart sätt och arbetar för att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa. Organisationen är en viktig resurs för Strömstad och dess omgivningar och fortsätter att vara en viktig del av det lokala samhället.

Kommentarer är stängda.